Phạm, X. P., V. Q. Nguyễn, và T. N. Q. . Nguyễn. “Quan niệm của Y học cổ truyền Trong biện chứng luận trị bệnh Viêm đƣờng Hô hấp cấp Do Virus SARS-COV-2”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 12, số p.h 1, Tháng Chạp 2022, tr 17 -27, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/2.