Nguyễn, V. N. “Xác nhận phương pháp xét nghiệm một số chỉ số Sinh hóa Và huyết học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội ”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 11, số p.h 1, Tháng Ba 2024, tr 83 -92, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/102.