Hoàng, T. K. M., X. P. Phạm, H. H. Đặng, và V. C. Nguyễn. “Nghiên cứu độc tính cấp Và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học Trên thực nghiệm”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 11, số p.h 1, Tháng Ba 2024, tr 74 -82, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/101.