Nguyễn, T. T., V. L. Nguyễn, A. D. Nguyễn, và T. H. Đinh. “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Cơ sở của thuốc Hoàn Khớp”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 11, số p.h 1, Tháng Ba 2024, tr 67 -3, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/100.