Phạm, X. P., và H. N. . Trịnh. “Y đức, Y Lý Và Y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những Giá trị trường tồn”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 12, số p.h 1, Tháng Chạp 2022, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/1.