[1]
V. L. Nguyễn, T. T. Nguyễn, V. C. Nguyễn, T. H. Đinh, và T. H. Đinh, “Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang Bilasen trên động vật thực nghiệm”, ydhctqs, vol 11, số p.h 1, tr 33 - 41, tháng 3 2024.