[1]
Đức T. Lê, “Đánh giá đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại khu vực rừng phòng hộ thị xã Phú Mỹ và huyện đất đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, ydhctqs, vol 12, số p.h 1, tr 70 - 87, tháng 12 2022.