[1]
T. L. Trần, “Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) ”, ydhctqs, vol 12, số p.h 1, tr 100 - 114, tháng 12 2022.