[1]
V. N. Nguyễn, “Xác nhận phương pháp xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa và huyết học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội ”, ydhctqs, vol 11, số p.h 1, tr 83 - 92, tháng 3 2024.