Trần, T. L. và Nguyễn, H. C. (2024) “Nghiên cứu giải phẫu thân, lá và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.)”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), tr 59 - 67. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/99 (Truy cập: 16Tháng Bảy2024).