Trần, T. P. T., Trương, M. T., Phạm, M. T., Bùi, T. L. N., Đỗ, H. V. và Đặng, A. S. (2024) “Ảnh hưởng của chấp hành quy trình đặt và chăm sóc sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), tr 50 - 58. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/98 (Truy cập: 16Tháng Bảy2024).