Lưu, T. T. H., Nguyễn, S. H. và Dương, M. H. (2024) “Đánh giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu u hoàn đến thể trạng chung và các chỉ số huyết học trên động vật thực nghiệm”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), tr 42 - 49. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/97 (Truy cập: 16Tháng Bảy2024).