Nguyễn, X. H., Nguyễn, M. H., Nguyễn, Q. D., Nguyễn, V. C. và Phạm, T. P. (2024) “Nghiên cứu ảnh hưởng của cao lỏng PH lên một số chỉ số sinh hoá và mô bệnh học trên thực nghiệm”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), tr 9 - 16. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/93 (Truy cập: 16Tháng Bảy2024).