Đinh, T. H. (2024) “Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện Y học cổ truyền Quân đội giai đoạn 2015 – 2020 ”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), tr 3 - 8. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/92 (Truy cập: 18Tháng Tư2024).