Nguyễn, M. D., Nguyễn, D. B., Nguyễn, V. T. và Lê, Đức H. (2022) “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô ngải cứu”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1), tr 52-59. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/8 (Truy cập: 23Tháng Sáu2024).