Trần, T. L., Lê, Đức T., Cao , N. G., Trần, M. N., Nguyễn, M. H., Nguyễn, X. T., Nguyễn, T. T., Trần, H. K. T., Đoàn , T. T. N. và Ngô , T. M. H. (2022) “Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) ”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1), tr 100 - 114. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/29 (Truy cập: 4Tháng Ba2024).