Nguyễn, V. N. (2024) “Xác nhận phương pháp xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa và huyết học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội ”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), tr 83 - 92. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/102 (Truy cập: 18Tháng Tư2024).