Hoàng, T. K. M., Phạm, X. P., Đặng, H. H. và Nguyễn, V. C. (2024) “Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học trên thực nghiệm”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), tr 74 - 82. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/101 (Truy cập: 16Tháng Bảy2024).