Nguyễn, T. T., Nguyễn, V. L., Nguyễn, A. D. và Đinh, T. H. (2024) “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của thuốc Hoàn Khớp”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), tr 67 - 73. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/100 (Truy cập: 18Tháng Tư2024).