Phạm, X. P. và Trịnh , H. N. . (2022) “Y đức, y lý và y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những giá trị trường tồn”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1). Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/1 (Truy cập: 4Tháng Ba2024).