Trần, Thị Liên, và Hữu Cường Nguyễn. 2024. “Nghiên cứu giải phẫu thân, Lá Và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha Et Grushv.)”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11 (1):59 - 67. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/99.