Trần, Thị Phương Thủy, Minh Tuấn Trương, Minh Thuận Phạm, Thị Lệ Ninh Bùi, Hoàng Vũ Đỗ, và Anh Sơn Đặng. 2024. “Ảnh hưởng của chấp hành Quy trình đặt Và chăm sóc Sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11 (1):50 - 58. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/98.