Lưu, Trường Thanh Hưng, Song Hài Nguyễn, và Minh Hùng Dương. 2024. “Đánh Giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu U hoàn đến thể trạng Chung Và các chỉ số huyết học Trên động vật thực nghiệm”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11 (1):42 - 49. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/97.