Nguyễn, Văn Lĩnh, Trung Tường Nguyễn, Văn Cường Nguyễn, Thanh Hà Đinh, và Thị Hằng Đinh. 2024. “Đánh Giá độc tính cấp Và độc tính bán trường diễn của Viên Nang Bilasen Trên động vật thực nghiệm”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11 (1):33 - 41. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/96.