Nguyễn, Xuân Huấn, Minh Hà Nguyễn, Quang Duật Nguyễn, Văn Cường Nguyễn, và Thị Phượng Phạm. 2024. “Nghiên cứu ảnh hưởng của Cao lỏng PH Lên một số chỉ số Sinh Hoá Và Mô bệnh học Trên thực nghiệm”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11 (1):9 - 16. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/93.