Đinh, Thanh Hà. 2024. “Kết Quả hoạt động Khoa học Và công nghệ tại Viện Y học cổ truyền Quân đội Giai đoạn 2015 – 2020 ”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11 (1):3 - 8. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/92.