Cao , Ngọc Giang, Thị Minh Huyền Ngô, Minh Hùng Nguyễn, Đức Thanh Lê, Xuân Trường Nguyễn, Văn Khanh Lê, Văn Sơn Lê, Đình Tuấn Trần, Thị Thanh Nhàn Đoàn, và Thị Liên Trần. 2022. “Kết Quả Nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học của nguồn Gen cây thuốc giác đế sài gòn”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12 (1):60-69. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/9.