Nguyễn, Minh Dũng, Duy Bắc Nguyễn, Văn Thư Nguyễn, và Đức Hùng Lê. 2022. “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng bột Cao Khô ngải cứu”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12 (1):52-59. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/8.