Trần, Hữu Khánh Tân, Thị Hằng Cù, Thị Hà Ly Nguyễn, và Thị Mỹ Chu. 2022. “Nghiên cứu một số biện pháp Sơ Chế Và bảo quản Cúc Hoa vàng”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12 (1):88 - 99. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/28.