Phạm, Xuân Phong, Vinh Quốc Nguyễn, và Thị Ngọc Quyên Nguyễn. 2022. “Quan niệm của Y học cổ truyền Trong biện chứng luận trị bệnh Viêm đƣờng Hô hấp cấp Do Virus SARS-COV-2”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12 (1):17 - 27. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/2.