Nguyễn, Đình Tú, và Xuân Phong Phạm. 2024. “Tủ sách Đông Y: Giới thiệu tác phẩm “Ôn Dịch Luận” Và một số Ghi chép về ‘Dịch’ Trong Y văn”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11 (1):93 - 99. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/103.