Nguyễn, Trung Tường, Văn Lĩnh Nguyễn, Anh Dũng Nguyễn, và Thị Hằng Đinh. 2024. “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Cơ sở của thuốc Hoàn Khớp”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11 (1):67 - 73. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/100.