Phạm, Xuân Phong, và Hoài Nam Trịnh. 2022. “Y đức, Y Lý Và Y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những Giá trị trường tồn”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12 (1). https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/1.