TRẦN, T. L.; NGUYỄN, H. C. Nghiên cứu giải phẫu thân, lá và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 59 - 67, 2024. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/99. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.