TRẦN, T. P. T.; TRƯƠNG, M. T.; PHẠM, M. T.; BÙI, T. L. N.; ĐỖ, H. V.; ĐẶNG, A. S. Ảnh hưởng của chấp hành quy trình đặt và chăm sóc sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 50 - 58, 2024. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/98. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.