LƯU, T. T. H.; NGUYỄN, S. H.; DƯƠNG, M. H. Đánh giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu u hoàn đến thể trạng chung và các chỉ số huyết học trên động vật thực nghiệm. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 42 - 49, 2024. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/97. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.