VŨ, Đình H.; NGUYỄN, V. Q. Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của bài thuốc Phong thấp thang đối với một số chỉ số huyết học trên chuột cống trắng. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 25 - 32, 2024. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/95. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.