NGUYỄN, X. H.; NGUYỄN, M. H.; NGUYỄN, Q. D.; NGUYỄN, V. C.; PHẠM, T. P. Nghiên cứu ảnh hưởng của cao lỏng PH lên một số chỉ số sinh hoá và mô bệnh học trên thực nghiệm. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 9 - 16, 2024. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/93. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.