ĐINH, T. H. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện Y học cổ truyền Quân đội giai đoạn 2015 – 2020 . Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 3 - 8, 2024. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/92. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.