CAO , N. G.; NGÔ , T. M. H.; NGUYỄN, M. H.; LÊ, Đức T.; NGUYỄN, X. T.; LÊ, V. K.; LÊ, V. S.; TRẦN, Đình T.; ĐOÀN, T. T. N.; TRẦN, T. L. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học của nguồn gen cây thuốc giác đế sài gòn. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 60-69, 2022. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/9. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.