NGUYỄN, M. D.; NGUYỄN, D. B.; NGUYỄN, V. T.; LÊ, Đức H. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô ngải cứu. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 52-59, 2022. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/8. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.