TRƯƠNG, M. T.; PHẠM, M. T.; BÙI , T. L. N.; ĐỖ , H. V.; VŨ , V. T.; NGUYỄN, V. T. . Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bát chính tán gia giảm trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 28 - 38, 2022. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/4. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.