LÊ, Đức T.; CAO , N. G.; NGÔ , T. M. H.; NGUYỄN, M. H.; NGUYỄN, X. T.; NGUYỄN, D. B.; LÊ, T. K.; TRẦN, T. L. Đánh giá đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại khu vực rừng phòng hộ thị xã Phú Mỹ và huyện đất đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 70 - 87, 2022. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/36. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.