TRẦN, T. L.; LÊ, Đức T.; CAO , N. G.; TRẦN, M. N.; NGUYỄN, M. H.; NGUYỄN, X. T.; NGUYỄN, T. T.; TRẦN, H. K. T.; ĐOÀN , T. T. N.; NGÔ , T. M. H. Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) . Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 100 - 114, 2022. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/29. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.