TRẦN, H. K. T.; CÙ, T. H.; NGUYỄN, T. H. L.; CHU, T. M. . Nghiên cứu một số biện pháp sơ chế và bảo quản cúc hoa vàng. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 88 - 99, 2022. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/28. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.