NGUYỄN, Đình T.; PHẠM, X. P. Tủ sách Đông Y: Giới thiệu tác phẩm “Ôn Dịch Luận” và một số ghi chép về “Dịch” trong Y văn. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 93 - 99, 2024. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/103. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.