NGUYỄN, V. N. Xác nhận phương pháp xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa và huyết học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội . Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 83 - 92, 2024. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/102. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.