HOÀNG, T. K. M.; PHẠM, X. P.; ĐẶNG, H. H.; NGUYỄN, V. C. Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học trên thực nghiệm. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 74 - 82, 2024. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/101. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.