NGUYỄN, T. T.; NGUYỄN, V. L.; NGUYỄN, A. D.; ĐINH, T. H. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của thuốc Hoàn Khớp. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 67 - 73, 2024. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/100. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.