PHẠM, X. P.; TRỊNH , H. N. . Y đức, y lý và y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những giá trị trường tồn. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, [S. l.], v. 12, n. 1, 2022. Disponível em: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/1. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.